คำแนะนำในการรักษา

Count: 36
Canine Calcium Oxalate แสดง
Canine Calcium Oxalate Struvite CPC แสดง
Canine Calcium Phosphate แสดง
Canine Ca Phosphate Carbonate แสดง
Canine Compound แสดง
Canine Cystine แสดง
Canine Multiple Minerals แสดง
Canine Osseous Material แสดง
Canine Other แสดง
Canine Potassium Magnesium Pyrophosphate แสดง
Canine Silica แสดง
Canine Solidified Blood แสดง
Canine Struvite แสดง
Canine Struvite / Calcium Phosphate Carbonate แสดง
Canine Struvite Dissolution แสดง
Canine Struvite / Urate แสดง
Canine Urate แสดง
Canine Xanthine แสดง
Feline Calcium Oxalate แสดง
Feline Calcium Oxalate / Urate แสดง
Feline Calcium Phosphate แสดง
Feline Calcium Phosphate Carbonate แสดง
Feline Compound แสดง
Feline Cystine แสดง
Feline Multiple Minerals แสดง
Feline Osseous Material แสดง
Feline Other แสดง
Feline Potassium Magnesium Pyrophosphate แสดง
Feline Silica แสดง
Feline Solidified Blood แสดง
Feline Struvite แสดง
Feline Struvite / Calcium Phosphate Carbonate แสดง
Feline Struvite Dissolution แสดง
Feline Struvite / Urate แสดง
Feline Urate แสดง
Feline Xanthine แสดง